هر آنچه درمورد مالیات بر ارث باید بدانید

مشاوره مالیاتی مالیات بر ارث

روش پرداخت مالیات بر ارث به صورت مستقیم است،  که دولت برای انجام  تصریح قانون از روش مالیات مستقیم از اشخاص دریافت می نماید، قانون مالیات ارث از قواعد و قوانین خاصی برخورد است که طبق  ماده ۱۷ قانون مالیات هر شخصی که به هردلیل فوت نماید، نماینده قانونی آن ابتدا نسبت به اخذ انحصار وراثت باید اقدام نمایند و طبق قانون مکلف هستند،  ظرف مدت یک سال  از تاریخ فرد فوت شده، اظهارنامه ی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد، ارث به معنای آنچه که  از مال متوفی باقی مانده  به ورثه می رسد و طبق  قانون مدنی کشور به معنی مال و حقی که پس از مرگ شخص به بازماندگان او می رسد اطلاق میشود،  دارایی که به جای مانده از مورث است، شامل، حقوق،  اموال،  و مطالبات متوفی است، مطابق ماده ۱۷ قانون مالیات، اموال و دارایی ارث و میراث به استثنای مواردی  که در نتیجه فوت شخص گواهی فوت صادر شده انتقال می یابد، و تمامیه دارایی های آن شخص مشمول مالیات می باشد. حسابدار اَپ امروز قصد دارد مالیات ارث را صورت  دقیق و کامل  در این مقاله مورد  بررسی قرار دهد.

مالیات بر ارث چیست؟

مالیات بر ارث چیست؟

مالیات ارث یکی از مالیات هایی است  که از نام آن پیداست  به بازمانده اموال  متوفی بعد از فوت به ورثه تعلق می گیرد،  در حقیقت در جواب به  مالیات بر ارث چیست؟ میتوان گفت، یکی از  مالیات هاییست که به صورت مستقیم پرداخت میشود، و دولت با توجه به قوانین و قواعد تعیین شده مالیات، دریافت میکند، روش پرداخت مالیات ارث بدین صورت است که  هر گاه فرد متوفی ورثه داشته باشد، وراث یا نماینده قانونی متوفی  او باید اول به انحصار وراثت اقدام اقدامات لازم را انجام دهد تا به طور علنی  حداکثر به مدت یک سال پس از تاریخ فوت، به سازمان امور مالیاتی مراجعه  و محل سکونت متوفی را در اظهارنامه مالیاتی به شکل فرم مخصوص آماده و به سازمان امور مالیاتی ارائه نماید، این اظهارنامه باید به صورت دقیق، هویت، وراث حین فوت، بدهی ها، مکان متوفی، اموال و دارایی ها،  هزینه های کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی را ثبت کنند لازم به ذکر است بگوییم، اداره مالیات قبل از این که سهم هر یک از وراث محاسبه ای انجام شود، ابتدا تمامیه  بدی هایی که متوفی  داشته است پرداخت می شود . بنابراین بعد از کسر دیون در گواهی انحصار وراثت، اسامی، تعداد و میزان سهم الارث هر یک از وراث مشخص میشود.

برای مالیات بر ارث به کجا مراجعه کنیم؟

برای مالیات بر ارث به کجا مراجعه کنیم؟

در جواب این سوال، اگر میخواهید به نتیجه بهتر دست پیدا کنید به شما پیشنهاد میکنم برای مالیات بر ارث به کجا مراجعه کنیم؟ به یک وکیل مالیاتی خبره مراجعه کنید و مشاوره دریافت نمایید، وکیل پایه یک دادگستری حسابداراَپ با بیش از ۱۲ سال سابقه فعالیت خود در حوزه پرونده های مالیات خصوصا مالیات بر ارث تخصص کامل دارد و میتواند برای گرفتن گواهی مالیات ارث به صورت حضوری در اداره مالیات مراجعه نماید تا پروندهای در خصوص اداره مالیاتی که متوفی مرحوم شده مطرح نگردد، در این صورت وکیل مالیاتی و یا میتواند راهکارهایی در این  مورد این موضوع  را تغییر داده  که قطعا تاثیر به سزایی در بهتر انجام شدن رونده پرونده مالیات ارث به وجود آورد، شما میتوانید برای دریافت مشاوره از وکلای حسابدار اَپ به راحتی میتوانید، با مراجعه و یا تماس با این مرکز تخصصی، برای انجام کارهای مالیاتی به شما خدمات ارائه دهند.

لایحه مالیاتی بر ارث

لایحه مالیاتی بر ارث

ارائه تحریر لایحه نویسی مالیات زمان رخ میدهد که اختلاف نظر در مورد مبلغ مالیات، تاریخ مالیات و... بسته شده  برای حل این اختلاف لایحه مالیاتی به مراجع قانونی ارائه میدهند و لایحه مالیاتی بر ارث میتواند، ناظر بر دفاع  متقابل، میزان اشتباهات مالیات در محاسبه میشود انجام وظایف قانونی خود می باشد، در تاریخ  ۱۳۱۶  قوانین مالیات ارث در قانون ایران مشخص شد، و تمامیه اشخاص تا سال ۱۳۹۵ از یک قانون مشخص شده پیروی می کردند و نحوه پرداخت مالیات به شیوه ای دیگر انجام میشد، که طی اظهارنامه ای میزان ماترک فرد متوفی لیست می شد، اما از سال 95 به بعد، این روند تغییر پیدا کرد که طی لیست اظهارنامه ای که به اداره مالیات ارائه شده، بعد از تقسیم اموال و دریافت  وراث، ظرف زمان مشخص شده ای وراث باید اقدام به پرداخت مالیات نمود، پس از پرداخت مالیات ارث، اداره مالیات اجازه تقسیم ارث را به وراث می دهم.

مشاور مالیات بر ارث

مشاور مالیات بر ارث

در حقیقت مشاوره گرفتن برای بررسی شرایط موجود میتواند موجب کاهش مالیات ارث شما میشود، موضوع مالیات بر ارث کاملا  تخصصی بوده، و در این خصوص شما نیاز به یک مشاور مالیات بر ارث دارد، این مشاور می تواند به صورت حضوری و یا تلفنی مالیات ارث  تمامیه موضوعات مربوط، با مشاوره ای که ارائه میدهد، از چگونگی انجام پرداخت، تمامیه موضوعات قوانین مالیاتی شما را مطلع کند،  همچنین مشاور مالیاتی  با بررسی پرونده مالیاتی اشخاص که انجام میدهد، میتوانند شرایط شما و مهم تر از همه   دارایی ها به جا مانده، تعداد وراث، میزان اموال، زمان فوت متوفی،  و از متوفی بهترین مسیر درست و کم هزینه قانونی را به شما نشان داده و راهکار های ممتناسب با شرایط موجود شما ارائه دهند.

نحوه محاسبه مالیات بر ارث

نحوه محاسبه مالیات بر ارث

اموالی که برای متوفی بعد از فوت، بین وراث تقسیم می شود، قبل از تقسیم دولت تمایمه دارایی و حساب های مالی متوفی را برای مدتی میبندد و طبق قانون باید، مالیات، بدهی، مهریه، محاسبه و پس از پرداخت این مراحل دارایی وراث آزاد سازی میشود، اداره مالیات نحوه محاسبه مالیات بر ارث بر اساس میزان و نوع دارایی فرد وفات کرده است، محاصبه آن متفاوت است، پس از آنکه میزان مالیات هر کدام از وراث با توجه به درصد های صورت گرفته شده پرداخت میشود،  و بعد از پرداخت مالیات گواهی واریز آن صادر میشود و امکان انتقال دارایی آن فراهم می شود.

نحوه محاسبه مالیات بر ارث به این صورت است که 1- نوع مالیات طبقه بندی میشود که در سه طبقه بسته بندی شده است، 2- تعداد سپرده های مجاز بانکی 3- میزان سهم مشارکت بورس 4- سایر اموال / حق الامتیاز / سپرده های غیر مجاز 5- مقدار ملک 6- حق واگذاری و سرقفلی 7- وسایل های  نقلیه در یک جدول مشخص شده و بر اساس آن میزان مالیات آن مشخص میشود.

معافیت مالیات بر ارث

معافیت مالیات بر ارث

اداره مالیات دو دسته از افراد را برای پرداخت مالیات بر ارث تقسیم میشود، برخی از این معافیت ها عمومی و برخی دیگر آن مشمولان قانون قدیدم میباشند،  در سال 1395 قانون مالیات ارث اصلاح اساسی شد، در اسن اصلاح صورت گرفته، وراث متوفای بعد از سال 1395 مشمول قانون جدید شده اند و تغییراتی در قانون معافیت مالیات بر ارث شد، لازم به ذکر است که اگر  قبل از سال 1395 فوت کرده باشد، ورثه مشمول قوانین مالیاتی قدیم خواهند شد، معافیت های مالیاتی که طبق قانون سال 1395 مالیات اصلاح شده است شامل:
  • پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت و وجوه بازنشستگی
  • اصلاح بیمه‌های عمر و زندگی
  • مطالبات مربوط به خسارت اخراج  و بیمه‌های اجتماعی
  • وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا کارفرما
  • هزینه‌های کفن و دفن
  • خسارت دیه و فوت
  • محل سکونت متوفی
  • بدهی‌های متوفی
  • بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده

امتیاز : 5
تعداد رای : 5