نکات مالی مالیاتی سال 1401 چیست؟

بودجه سالیانه کشور حاوی نکات مهم مالی مالیاتی هست که هر مدیر مالی حرفه ای از آن به عنوان قوانین بالادستی میبایست مطلع باشد که تیم حسابدار اپ در زیر به آن اشاره نموده است.
15 نکته مالی مالیاتی سال 1401 چیست؟

15 نکات مالیاتی سال جدید

 • قطعی شدن پرونده مالیات برارزش افزوده سنوات 1387 الی 1397 مودیان مالیاتی 
 • انتقال پرونده های مالیاتی واحد های تولیدی خدماتی به محل استقرارشان 
 • تاکید بر مسکوره 10% حق الزحمه پزشکان به عنوان علی الحساب مالیاتی 
 • دسترسی online سازمان مالیاتی جهت وصول حق تمبر مالیاتی و کلا 
 • تقلیل نرخ مالیات ماده 105 اشخاص حقوقی و تولیدی  با پروانه بهر برداری از 25% به 20%
 • بخشودگی 5 واحد درصدی مالیات واحدهای صنفی با درآمد مشمول کمتر از 100 میلیون تومانی 
 • حذف معافیت مالیاتی موسسات کنکور ، دانشگاهها
 • مالیات سالانه خودروهای با ارزش بیشتر از 1 میلیارد تومانی 
 • حذف معافیت مالیات برارزش افزوده مناطق آزاد و  ویژه اقتصادی 
 • مالیات واحدهای مسکونی لوکس با ارزش بیش از 10 میلیارد تومانی 
 • مالیات 2.5% برای اولین نقل و انتقال املاک نوساز اشخاص حقیقی 
 • .مالیات تکلیفی 2% برای خدمات در یافتی بیش از 500،000تومانی 
 • حذف معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی 
 • میزان معافیت مالیاتی سالانه ماده 84 حقوق معادل 67.200.000تومانی 
 • میزان معافیت مالیاتی مستغلات اشخاص ماده 57 و درآمد مشاغل ماده 101 به میزان 39.600.000تومانی

امتیاز : 0
تعداد رای : 0