مالیات خانه های لوکس

طبق قوانینی که در سال 1400 در مجلس به تصویب رسیده، مشمول مالیات خانه درسال 1401 می شوند، یعنی صاحبان این ملک در سال 1401 باید در اداره مالیات، مالیات ملک خود را پرداخت نمایند

اطلاعات بیشتر

مالیات بر خودرو های لوکس

سازمان امور مالیات کشور موظغف است هر ساله برای تعیین اشخاصی که مشمول مالیات در تاریخ خرداد ماه 1401 اقدامات لازم را انجام دهند، یکی از این اقدامات مهم اطلاع رسانی اشخاص حقوقی و حقیقی انجام دهد.

اطلاعات بیشتر

هر آنچه درمورد مالیات بر ارث باید بدانید

طبق ماده ۱۷ قانون مالیات هر شخصی که به هردلیل فوت نماید نماینده قانونی آن ابتدا نسبت به اخذ انحصار وراثت باید اقدام نمایند و طبق قانون مکلف هستند، ظرف مدت یک سال از تاریخ فرد فوت شده، اظهارنامه ی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد

اطلاعات بیشتر

مالیات بر خانه های خالی

در دی‌ماه سال 1398 قانون مالیات بر خانه های خالی از سوی شورای نگهبان به تصویب رسید و شرایطی را ایجاب نمود که در صورت مطابقت با این قوانین، خانه موردنظر مشمول مالیات خانه خالی می‌شود که در این شرایط میزان مالیات افزایش پیدا میکند، طبق آماری که وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کرده ۵۸۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که بر تعداد آن ها همچنان در حال افزایش است، که برای صاحبان این خانه از سوی سازمان امور مالیات کشور پیامکی ارسال نموده و از تصویب این قانون به آن ها اطلاع رسان کرده اند

اطلاعات بیشتر

تحریر لایحه نویسی

تحریر لایحه نویسی یکی از مهم ترین بخش ها در کسب و کارها و فعالان اقتصادی محسوب میشود، نگارش و تنظیم این لایحه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که اگر چنان چه در نگارش و تنظیم این لایحه اشتباهی صورت گیرد ممکن است اداره مالیات برای صاحبان کسب و کار هایی که نگارش در لایحه مشمول جرایم مالیاتی میکند، برای تحریر لایحه مالیاتی باید یک سری نکات را مورد توجه داشته باشید، لایحه مالیاتی به سه بخش تقسیم شده است که شامل: الف مقدمه لایحه ب متن لایحه چه نتیجه لایحه، علاوه بر نظم و انضباط در نگارش لایحه باید با توجه به شناخت قوانین و بخشنامه های مالیاتی رعایت دستور زبان، کلمات کاربردی و مهارت بالا در نوشتن یک لایحه را شکل میدهد.

اطلاعات بیشتر

نامه تمدید درخواست رسیدگی

نامه تمدید درخواست رسیدگی مالیاتی - تمدید رسیدیگی - نامه درخواست تمدید رسیدگی - درخواست تمدید زمان رسیدگی

اطلاعات بیشتر